Present Perfect : Uitleg en voorbeelden

Uitleg van de Present Perfect

De Present Perfect heet in het Nederlands de voltooid tegenwoordige tijd.
Het wordt gemaakt door het hulpwerkwoord have of has samen met een voltooid deelwoord.

Talking of experiences that happened in the past but you don’t say when or are still going on.

Voorbeelden van de Present Perfect

  • for a while
  • already
  • just
  • yet
  • for
  • since
  • not yet
  • up to now
  • in the past

Voorbeeldzin Present Perfect: He has already performed the audit.