Bezwaarschrift

Doel van deze website:

Op deze site kun jij eenvoudig en gratis voorbeeldbrieven downloaden. Wij proberen jullie zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien je opzoek bent naar een specifieke gratis voorbeeldbrief die nog niet op de site staat; laat het ons dan even weten.

Belangrijk:

Het gebruik en downloaden onze voorbeeldbrieven is gratis. Lees onze algemene voorwaarden en het privacybeleid voor aanvullende informatie.

Definitie bezwaarschrift:

Brief waarin een bezwaar wordt gemotiveerd of een formeel schrijven waarin men zijn onvrede met gemaakte plannen kenbaar maakt.

Je kunt een bezwaarschrift gebruiken om een beslissing van bijvoorbeeld de belastingdienst, openbaar ministerie of uitvoeringsinstelling te herroepen indien je het niet eens bent met de beslissing.

Een bezwaarschrift kan ook gebruikt worden wanneer je het niet eens bent met de plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening, zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplan.

Een ander woord voor bezwaarschrift is doleantie, klaagschrift, klacht, reclamatie, rekest, tegenbetoog of tegenvoorstelling.