Aansprakelijkheidsstelling aanrijding

Voorbeeldbrief aansprakelijkheidsstelling als gevolg van een aanrijding.

De voorbeeldbrief op deze pagina is een voorbeeld van een aansprakelijkheidsstelling als gevolg van een aanrijding. Je kunt deze template eenvoudig aanpassen zodat deze jouw persoonlijke situatie beschrijft.

Downloaden voorbeeldbrief

Deze brief is eenvoudig en gratis te downloaden via de link op de download-pagina van template-voorbeeldbrieven.nl

Voorbeeldbrief aansprakelijheidsstelling

[Jouw Naam]
[Straatnaam] [Huisnummer]
[Postcode] [WOONPLAATS]
[Optioneel: Telefoonnummer]
[Optioneel: E-mailadres]

Plaats : [Plaatsnaam]

Datum: [Dag-Maand-Jaar]

[Naam Bedrijf / Organisatie / Persoon]
[Straatnaam] [Huisnummer]
[Postcode / Postbus] [WOONPLAATS]

Betreft: Aansprakelijkheidsstelling aanrijding

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij stel ik u aansprakelijk voor alle gevolgen die voorvloeien uit het ongeval op <datum>  te <plaats / lokatie> om <tijdstip. De reden dat ik U aansprakelijk stel voor de kosten is <vul hier de reden in>.

Het voorlopige schadebedrag is geschat op € <vul hier totaalbedrag van schade in>.

Voor verdere vragen en informatie ben ik bereikbaar via het volgende telefoonnummer: <vul hier Uw telefoonnummer in>.

Mijn autoverzekering is verzekerd onder polisnummer <vul hier uw polisnummer in> bij <vul hier naam de autoverzekering in>.

Ik behoud mij alle rechten voor ten aanzien van de eventuele verdere gevolgen van deze gebeurtenis en verzoek u deze brief aan uw verzekeraar te versturen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam]
[Uw handtekening]

Wat is aansprakelijkheidsstelling?

Wettelijke verantwoordelijkheid voor nalatigheid waarbij een vergoeding betaald moet worden voor de veroorzaakte schade. Voorbeelden van aansprakelijkheid zijn:

  • Product aansprakelijkheid;
  • Morele aansprakelijkheid;
  • Absolute aansprakelijkheid;
  • Wettelijke aansprakelijkheid;
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid.